Základné informácie:

Celý objekt garážového domu je tvorený z jedného podzemného podlažia s vjazdom z Hlbokej ulice a 4 nadzemnými podlažiami (8 polpodlaží prepojených šikmými nájazdovými plochami) s vjazdom od Jednoty. Garážový dom je uzatvorený vonkajšími prístupovými, automatickými bránami, ovládanými prístupovým systémom. Vstup do objektu je umožnený len oprávneným držiteľom ovládačov. Celý garážový dom je monitorovaný kamerovým systémom. Každý garážový box v garážovom dome je osobitne uzavretý výklopnou bránou a od susednej garáže ju oddeľuje plechová stena. Garážové boxy s vjazdom z Hlbokej ulice (číslo 1 až 32) sú vyhotovené ako nadštandardné s bránami s elektrickým pohonom. Garážové boxy majú šírku od 2,75 m do 3,96 m. Svoj samostatne uzamknutý box môžete využiť okrem parkovania osobných vozidiel, motoriek, skútrov aj na odloženie bicyklov, sezónnych kolies áut a pod. Stačí si len vybrať umiestnenie a veľkosť garáže podľa Vašich preferencií.

Nákresy jednotlivých podlaží:

Rezervujte teraz!