Výhody a podmienky rezervácie:
  • rezervácia je platná až po vyplnení všetkých relevantných údajov vo formulári, ktorý je súčasťou tejto stránky
  • do rezervačného formulára vypĺňajte prosím len aktuálne údaje podľa občianskeho preukazu, nakoľko budú použité na vyhotovenie nájomnej zmluvy
  • po predchádzajúcom overení Vašich údajov Vám doručíme nájomnú zmluvu, po podpise ktorej Vám bude garážový box protokolárne odovzdaný do užívania
  • ak si vyberiete dva susedné boxy, je možné požiadať o odstránenie priečky, čím Vám vznikne jeden veľký priestor

Ešte stále máte šancu vybrať si z viacerých možností.

Pokračujte kliknutím na podlažie
Mapa garáží